Monthly Archives: June 2012

Hva skjer når læreren får ipad?

Før jul bestemte jeg meg for å kjøpe inn 8 ipadder til Odda ungdomsskole. Jeg fordelte dem ut til 8 lærere. Inspektøren fikk en, tre teamledere hver sin, to ikt ansvarlige fikk ipad. De to siste sirkulerer i kollegiet. Vi … Continue reading

Posted in Uncategorized | 5 Comments