Hva skjer når læreren får ipad?

Før jul bestemte jeg meg for å kjøpe inn 8 ipadder til Odda ungdomsskole. Jeg fordelte dem ut til 8 lærere. Inspektøren fikk en, tre teamledere hver sin, to ikt ansvarlige fikk ipad. De to siste sirkulerer i kollegiet. Vi lastet opp en rekke apper som var anbefalt og alle paddene er satt opp med samme appleid og er dermed like.  Jeg sa ingenting om hva jeg forventet når det gjaldt bruk. Jeg sa bare at jeg ville at de skulle se om de syntes denne nye dingsen var et tilskudd til deres undervisning.

Hva har jeg sett etter disse seks månedene? En av de ikt ansvarlige har også mye spes.ped sammen med en sterkt funksjonshemmet  elev.  Hun har en-en undervisning. I denne settingen har flere apper blitt prøvet ut med hell. Eleven har likt det nye ” leketøyet” og har blitt stimulert til aktivitet på nye og spennende måter.

Inspektøren er musikklærer og har lekt med noen av appene som forvandler ipad til et instrument? Musikklærerne har begynt å leke med tanken på hvordan ipad kan brukes som et instrument for elever som har vansker med å spille et “ordentlig”instrument. Ipad Har en lavere terskel for å kunne spilles på og kan dermed inkludere flere elever som tidligere ble gitt et rytmeinstrument?  På musikkavdelingen er det allikevel youtube sammen med trådløst nett som er det nye håpet. Gjennom vår bandmetodikk er det ofte nødvendig at elever i små grupper øver på et instrument. Youtube gir svært mange instruktive “tutorials” som letter innøving. Med trådløst nett og noen ipadder vil denne delen av musikkundervisningen bli lettere.

Den aktiviteten som allikevel er desidert mest brukt er ipad som videoopptaker. Det tok kort tid før lærerne oppdaget at med ipad var det svært mye enklere å filme elevene når de hadde fremføringer, intervju etz. Disse filmene kunne en så bruke sammen med eleven til undervegsvurdering og egenvurdering for eleven. I noen settinger passet det å vise filmene for hele klassen.Denne muligheten for dokumentasjon har ipad gjort svært mye enklere og det er lett å koble den opp mot projektor iklasserommet. Jeg synes det er en viktig erfaring at ipad for mine lærere har blitt et godt redskap for undervegsvurdering i kraft av å være en enkel og funksjonell videoopptager. Kanskje burde slike ting få mer fokus enn et kolossalt fokus på Nye APPER som skal løse all verdens utfordringer i klasserommet. Jeg har mange apper på min ipad. Jeg har slettet mange apper fra min ipad. Jeg sitter igjen med svært få som jeg bruker hver dag. Ikke mange av disse har et læringspotensiale i klasserommet. Jeg har stor tro på nettbrettet som tilskudd i klasserommet i mange sammenhenger, men jeg har mindre tro på at appene skal endre verden!

Sven Olaf

 

Advertisements

About svenolafbrekke

Rektor Odda ungdomsskole
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

5 Responses to Hva skjer når læreren får ipad?

 1. jangamre says:

  Fin erfaringsdeling!

  Metodisk tilnærming gir best resultater i de prosjektene jeg har fulgt også. Det gjør bl.a. at paden tilpasses pedagogikken og ikke motsatt. Gir større sømløshet i undervisning og veiledning. Spesielt interessant de funnene du viser til i fbm underveisvurdering.

  Selv har jeg klokkertro på den selvrefleksjonen som vokser fram av å se og/eller høre seg selv. Elevene får et annet eierskap på egen framferd. Økt motivasjon for endring er gjerne et av resultatene. Elever som er svake skriftlig får også et bredere reportoar. Heia Odda!

  • Takk for kommentar Jan. Det blir utrolig viktig løfte frem de klasseromsløsninger som kan vise til at de fungerer. Jeg har signalisert til Jørund på IKT senteret at dette må mer frem i konferanser fremover. Løft frem de lærere og prosjekter som lykkes og la dem fortelle hvorfor det funker og hvilke grunnleggende forutsetninger, metodisk og didaktisk som må ligge til grunn for at metodikken skal fungere. La oss også se hvordan noen få ipadder i et klasserom kan utnyttes. Dersom det forutsettes at hver elev skal ha hver sin blir det lenge til mange klasserom kan være med.

 2. Pingback: Hvorfor er iPad bedre enn laptop i skolen? « iPad i skolen

 3. Bra du deler dette Sven Olaf:
  1: Apper en programmer som ofte er avgrenset i antall funksjoner. Det er da de blir funksjonelle – og det er veldig bra!
  2: Skolen bør ha noen nettbrett som deles. Dersom inspirasjonen er stor nok må det jo være helt greit at noen kjøper nettbrett privat! Tavler, bibliotek og nedtrekkbare kart gjorde skolen tilrettelagt for læring i gamledager. Dette var teknologier som folk flest IKKE hadde hjemme. Skolen bør fortsette å gå foran: Kjøp inn noen nettbrett og ta det i bruk.
  3: Alle snakker om å gjøre elevenes læring bedre. Hva med lærernes egen læring? Hva med å bruke nettbrett til å dokumenterer læreres egne prestasjoner?

  Lage

 4. evabra says:

  Veldig fint at du deler tanker, og jeg er helt enig med deg i at det er den daglige bruken – den som letter arbeidet – som er noe av det mest verdifulle når man bruker teknologi i skolen. Apper kan ha sin misjon, men er ikke det som bør ha hovedfokus – selv om man ofte kan få inntrykk av at det er dette som er det vesentlige.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s