Monthly Archives: November 2013

Nasjonale prøver og analyseverktøy.

Nasjonale prøver er sannsynligvis kommet for å bli og jeg er glad for å høre at UDIR jobber med å oppdatere PrøveAdministrasjonsSystemet, bedre kjent som PAS. For tre år siden kritiserte jeg PAS fordi jeg mente at rapportene som skulle … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment