EKSAMEN. ET GUFS FRA FORTIDEN.

EKSAMENSINSTRUKS.
Hver elev setter seg straks på plass. Eleven må ikke forlate denne plassen uten lov.
Elevene får 5 klokketimer til å utarbeide svarene. Elever kan få 15 minutter i tillegg for å levere prøvesvarene.
Elevene skal få utlevert alt kladdepapir som skal ha skolens stempel.
Det må være helt stille og rolig i rommene når det arbeides med oppgavene.
Alle spørsmål skal gå til en inspektør………

Jeg hører meg selv lese eksamensinstruksen foran 11 elever på rom 303. I hver ende av rommet sitter en pensjonist ,innleid for anledningen. Bare halvparten av de 22 elevene i klassen sitter på pultene, som er flyttet langt fra hverandre. Det skal være god avstand mellom elevene. Her skal muligheten for å plukke opp en engelsk glose fra en medelev være minimalisert. Gud forby at en elev ikke har produsert sin tekst 100% individuelt.

Gjennom tre år på Odda ungdomsskole har elevene våre blitt opplært til samarbeid og deling. Vi tror at læring i stor grad oppstår i fellesskapene. Når en jobber med skolearbeid sammen med medelever og lærere, ser en gode læringsresultater. Vi ser elever som trives og lærer av hverandre og sammen med hverandre. I pedagogikkens verden kalles et slikt syn på læring for et sosiokulturelt læringssyn. Jeg tror at den fremtidige arbeidshverdagen som våre elever skal inn i, vil kreve gode samarbeidsevner. En må kunne hente informasjon fra mange kilder, noen i bøker, andre på internett. Disse må bearbeides i eget hode og kommuniseres og samarbeides om med de kollegaene en har rundt seg.
Slik jobber vi i stor grad på vår skole. Korridorer og aula er åpnet opp og fylt med bord og stoler til bruk i gruppearbeid og samhandling. Vi har saccosekker i et “stillerom”. Ulike læringsarealer til ulikt læringsarbeid.

Eksamensdagen henger dårlig sammen med resten av ungdomsskoletiden. På eksamensdagen  føler jeg meg hensatt til en tid der konfirmantene som ikke klarte å lære seg salmeversene utenat, måtte prøve på nytt året etter!

Ikke trenger vi eksamenskarakteren heller! Vi har vurdert elevene i 3 år. Vi behøver ikke en heldagsprøve for å vite sikkert hvordan elevene ligger an i forhold til kompetansemålene.
Det er krevende å være tenåring i dag! Det er et press fra mange hold, som gjør livet vanskelig for mange unge. Vi ser det gjennom statistikker for unges psykiske helse. Det er dyster lesning. Det ropes på mer helsemedarbeidere i skolen.
Eg er så forferdelig nervøs” hvisket en jente til meg under en eksamen for noen år siden. Det var mange ting som gjorde livet vanskelig for henne og et døds-stille rom med prestasjonsangst og to fremmede eksamensvakter  gjorde det ikke lettere. Hun fikk lov til å sette seg på et rom for seg selv. Jeg er ikke sikker på om det var innenfor eksamensinstruksen,men hun fikk lov.

Hvorfor opprettholder vi denne forhistoriske måten å prøve studenter på? For meg er det vanskelig å finne argumenter som rettferdiggjør denne ordningen. Jeg tror den opprettholdes fordi “det alltid har vært sånn”. Sorry, men for meg  holder  det ikke.

Sven Olaf Brekke

Stolt rektor.

Odda ungdomsskole

About svenolafbrekke

Rektor Odda ungdomsskole
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s